O Nas

Home/O Nas
O Nas 2019-03-04T09:30:57+00:00

Polski Ośrodek Kultury I Biblioteka – ABC EduLibrary

Naszym celem jest realizowanie zadan informacyjnych, kulturalnych, artystycznych, promocyjnych wobec lokalnej społeczności polskiej i irlandzkiej oraz innych lokalnych społeczności a także wsparcie i rozwój osobisty poprzez kontakt ze sztuką – dzieci, młodzieży i dorosłych.

Działamy non profit.

Nasz cel zamierzamy osiągnąć m.in poprzez stworzenie i prowadzenie:

 1. Biblioteki polskiej
 2. Miejsca działań artystyczno-rozwojowych.

Celem działania jest:

 • aktywizacja środowiska zwłaszcza polonijnego na polu kultury i sztuki,
 • wszechstronny społeczny i osobisty rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o kontakt ze sztuką,
 • organizowanie spotkań kulturalnych, promowanie twórczości literackiej i sztuki,
 • propagowanie kultury, literatury i tradycji polskich.

Cele realizujemy poprzez:

 • tworzenie zbioru książek polskich i obcojęzycznych,
 • propagowanie książki i czytelnictwa wśród dzieci i doroslych
 • krzewienie czytelnictwa jako formy rozwoju osobowości,
 • realizowanie spotkań, wystaw, konkursów,
 • organizowanie zajęć i warsztatów artystycznych i rozwojowych,
 • propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
 • rozwijanie kontaktów i współpracę z lokalnymi organizacjami.